ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Nový školský rok 2016/2017

26.08. 2016
Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017 je v pondelok, 5.9.2016 o 8,00 hod v átriu základnej školy. Otvorenie začne príhovorom riaditeľky školy. Následne, o cca. 8,30 hod sa všetci žiaci presunú do tried, kde dostanú rozvrh hodín a organizáciu činností na celý týždeň.
Žiaci 1. ročníka budú v triede spolu so svojimi rodičmi, kde dostanú potrebné informácie od triednych učiteliek.
Následne, od 9,30 hod bude ešte zápis do ZUŠ Kysucký Lieskovec pre žiakov 1. ročníka.
O 10,00 hod bude svätá omša pre 2. 9. ročník. Po nej žiaci odchádzajú domov.
 
Školská družina a jedáleň budú v prevádzke od 6.9.2016. V tento deň začne svoju činnosť aj ranná družina, v čase od 6,30 hod. do 7,30 hod. Ranný klub bude v 4. oddelení ŠKD - priestor pod školskou jedálňou. Popoludňajšia činnosť ŠKD je do 17,00 hod.
 
V tento 1. školský deň budú žiakom rozdané aj  prihlášky do ŠKD - pre 1. stupeň, prihlášky na stravovanie, na krúžky. Žiaci ich musia doniesť nasledujúci deň - v utorok.
Pomôcky na vyučovanie a ostatné pokyny nájdete na stránke triedy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.
 
Prajem ešte pekný zvyšok prázdnin.
 
 

1. plenárne rodičovské združenie

24.08. 2016
Dňa 8.9.2016 - štvrtok sa o 16,00 hod. uskutoční plenárne rodičovské združenie, na ktoré Vás srdečne pozývame. 
Program:
1. Otvorenie
2. Predstavenie pedagogického zboru
3. iŠkVP pre 1.2.5.6. ročník, ŠkVP pre 3.4.7.8.9. ročník
3. Novinky v školskom roku 2016/2017
4. Organizácia školského roku 2016/2017
4. Čo sa nám podarilo urobiť počas prázdnin.
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
 
Následne budú prebiehať triedne rodičovské združenia, kde Vás budú triedni učitelia bližšie o aktivitách informovať.
 
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.