ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

CIVILNÁ OCHRANA

21.09. 2016
V dňoch 6 a 7 septembra sa konala teoretická a praktická príprava na účelové branné cvičenie.

HRAJME S SPP o 6 000 eur!!!!!!

19.09. 2016
 
Opäť je tu možnosť!
 
Určite si všetci pamätáte, keď sme v minulom školskom roku získali dotáciu
6 000 eur od SPP na obnovu školskej záhrady. Projekt bol úspešný a záhrada krášli okolie našej školy.
V tomto školskom roku sme opäť podali projekt, vďaka ktorému by sme mohli vybudovať deťom bežeckú 50 - metrovú trať s umelou trávou ukončenú doskočiskom.
 
Potrebujeme Vašu pomoc, a samozrejme pomoc Vašich známych a všetkých priateľov školy. Zahlasujte za náš projekt, dajte nám 3 hlasy a my budeme môcť vyučovať telesnú výchovu tak, ako sa má - kvalitne a bezpečne. Žiaci si budú môcť vyskúšať skok do diaľky s rozbehom, či zabehnúť 50 - tku po rovnom upravenom povrchu.
 
Hlasovanie je bezplatné, stačí iba chcieť.
Bližšie info nájdete na:
 
http://www.sppolocne.sk/sk/priebezne-vysledky/?kategoria=2&region=2
 
 
Náš projekt nájdete v kategórii SPPoločne pre domovinu, názov: 50 - tka s umelou trávou a doskočiskom.
 
Ak neviete ako na to, zavolajte, poradíme Vám.

1. miesto v Žilinskom kraji

12.09. 2016

Mimovládny inštitút INEKO zverejnil nové rebríčky základných a stredných škôl.
V novom vydaní rebríčkov sa najlepšie v rámci svojich kategórie v Žilinskom kraji umiestnila naša Základná škola s materskou školou Hôrky. 

V prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %).

Nové ukazovatele: Testovanie 5 a pridaná hodnota

V prípade ZŠ boli doplnené výsledky žiakov v Testovaní 5 za všetky predmety, v ktorých toto testovanie prebieha (slovenský jazyk a matematika). Tieto výsledky zároveň po novom vstupujú aj do celkového hodnotenia výsledkov žiakov ZŠ.

 

Ako dopadla naša škola? 

1. miesto - najlepšia Základná škola v Žilinskom kraji

13. miesto - umiestnenie v rámci celého Slovenska

 

Ďakujem všetkým pedagógom našej školy za príkladnú pedagogickú prácu, zodpovedný prístup a pedagogické majstrovstvo uplatňované denne vo vyučovacom procese. Ešte raz blahoželám. 

 

Riaditeľka školy.

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.