ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Zoznam žiakov 1.A triedy,

Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Franeková

 

Por. číslo

Priezvisko a meno

 

 

Adresa trvalého

( prechodného) bydliska

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Belan Samuel

Belanec Boris

Belková Ema

Česák Nikolas

Farkaš Richard

Gaňa Christian

Grečnár Alex

Kianica Matej

Kicko Michal

Koprivňanský Marko

Martoniková Evelyn

Mikulášová Emma

Melo Branislav

Pallaghyová Erika

Staník Adam

Sulkowska Nela Emily

Špániková Nikola

Šusteková Lea

Turčanová Nina

Varga Ondrej

Wanecká Alexandra

Wanecká Nina

Záhorcová Lujza

 

Brezany

Hôrky

Hôrky

Brezany

Brezany

Hôrky

Brezany

Brezany

Hôrky

Hôrky

Brezany

Žilina

Brezany

Hôrky

Žilina

Hôrky

Brezany

Žilina

Hôrky

Hôrky

Hôrky

Hôrky

Žilina

Zoznam žiakov 1.B triedy,

Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Halušková

 

Por. číslo

Priezvisko a meno

Adresa trvalého

( prechodného) bydliska

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Bloom Daniella Rosaleen

Demková Katarína

Dobroňová Sára

Drdáková Lea

Gavláková Karolína

Hakulin Michal

Habanová Vivien

Hofericová Ivona

Hofericová Viktória

Horčíková Klára

Hudec Mário

Hudecová Sára

Kastelovičová Simona

Kolčiter Šimon

Králik Matúš

Lasička Samuel

Malinová Sofia

Mihálek Marek

Pivko Matej

Schmiegerová Rebeka

Sedliaček Michal

Tóthová Katarína

Zavadzan Matej

 

USA vzdelávaná v zahraničí)

Bitarová

Bitarová

Bitarová

Žilina

Žilina

Ovčiarsko

Ovčiarsko

Ovčiarsko

Bitarová

Ovčiarsko

Ovčiarsko

Ovčiarsko

Bitarová

Ovčiarsko

Bitarová

Bitarová

Bitarová

Bitarová

Ovčiarsko

Ovčiarsko

Ovčiarsko

Ovčiarsko

 

 

 

 

 

 

 

Zmena poplatkov - MŠ

31.07. 2017
pdf VZN č. 2-2017 MŠ 0.06 MB

Zmena poplatkov - ŠKD

31.07. 2017
pdf VZN č. 1-2017 ŠKD 0.28 MB

Informácie školskej jedálne.

20.06. 2017
V prílohe sú pre zákonných zástupcov detí MŠ a žiakov ZŠ informácie k prihlasovaniu, resp. odhlasovaniu žiakov zo školského stravovania.
pdf Pokyny pre stravníkov 0.21 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.