ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Krúžkuje celá rodina

19.05. 2015
Pri príležitosti Dňa detí a Dňa rodiny si naša škola pre Vás pripravila podujatie Krúžky pre celú rodinu. 
 
Podujatie sa uskutoční 27.mája v čase od 15 - 17 hodiny. Všetci rodičia sa môžu spolu s deťmi zapojiť do činnosti ktoréhokoľvek krúžku, ktorý naša základná škola v tomto školskom roku otvorila. Ponuka je veľmi bohatá.
 
Zároveň na toto podujatie pozývame starostov obcí Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko, aby mohli posúdiť, ako trávia voľný čas deti z ich obcí.
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie!!!
 
Bližšie informácie v letáčiku.
pdf Krúžky pre celú rodinu 0.69 MB

NAŠI ZLATÍ STRELCI

20.04. 2015
V dňoch 10. - 11. apríla sa vo Svätom Petri, okres Komárno, konali majstrovstvá Slovenska mládeže v streľbe zo vzduchových zbraní. Súťaže sa zúčastnilo 183 detí zo základných škôl.
Strelci z našej základnej školy zúročili celoročnú prípravu. Získali päť titulov mastrov Slovenska, dve umiestnenia na striebornej priečke, päť umiestnení na bronzovej priečke. 
O zisk týchto titulov sa zaslúžili v disciplíne vzduchová puška Slávia v kategórii:
 
Staršie žiačky:
1. miesto: Miroslava Kyselová
2. miesto: Lea Očková
3. miesto: Matália Singerová
6. miesto: Lucia Kriščáková
 
Mladšie žiačky:
3. miesto: Aneta Wanecká
 
Starší žiaci:
3. miesto: Ján Labuda
 
V súťaži družstiev v kategórii starší žiaci si titul majstrov Slovenska vybojovali:
Miroslava Kyselová, Lea Očková, Ján Labuda.
V Kategórii mladší žiaci si družstvo v zložení Aneta Wanecká, Viktória Habáňová a Simona Belková odnieslo tiež zlatú medailu.
 
V sobotu pokračovala súťaž v disciplíne vzduchová puška ISSF 40 ľah. Aj tu naši žiaci získali popredné umiestnenia:
 
dievčatá do 16 rokov:
1. miesto: Lea Očková - absolútna majsterka Slovenska
 
chlapci do 16 rokov:
3. miesto: Ján Labuda
 
dievčatá do 14 rokov:
1. miesto: Natália Singerová
3. miesto Lucia Slivková
 
Súťaž družstiev do 14 rokov:
1. miesto + titul majster Slovenska:
Natália Singerová, Lucia Slivková, Erika Babíková
 
Súťaž družstiev do 16 rokov:
2. miesto - Lea Očková, Miroslava Kyselová, Ján Labuda
 
 
Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za krásnu reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy. Prajeme veľa ďalších športových úspechov. Zároveň bude týmto žiakom udelená riaditeľská pochvala.
Ďakujeme aj trénerom Ondrejovi a Rudolfovi Grečnárovcom, za dlhodobú spoluprácu a aktívnu činnosť v streleckom krúžku. Bez ich povzbudení, príprav a motivácií by sa našim žiakom bojovalo oveľa ťažšie v silnej konkurencii.
 
Ešte raz, SRDEČNÁ VĎAKA !
 
 
 

DOPRAVNÉ IHRISKO

21.03. 2015
V mesiaci marec sme cez Nadáciu PONTIS získlai finančný grant KIA Motors vo výške 2880 eur. Vytvorili sme projekt na dopravné ihrisko, ktoré budeme realizovať pri MŠ. Ďakujem pani zástupkyni Mgr. Martine Ochodničanovej za skvelú spoluprácu pri vypracovávaní projektu. Zároveň srdečná vďaka patrí pani Jane Frátrikovej z Hôrok, ktorá bola našim garantom vo firme KIA.             
Jana Hűbnerová, riaditeľka ZŠ s MŠ Hôrky

Deň otvorených dverí v 7. triede

15.03. 2015
pdf Pozvánka na DOD Čína 0.04 MB

Hviezdoslavov Kubín 2015 - 1. kategória

 
Dňa 11.2.2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Žiaci súťažili v troch kategóriách:
1. kategória: Umelecký prednes detí 1. - 3. ročníka ZŠ
2. kategória: Umelecký prednes detí 4. - 6. ročníka ZŠ
3. kategória: Umelecký prednes detí 7. - 9. ročníka ZŠ
 
V 1. kategórii žiaci súťažili v prednese poézie i prózy. Všetci súťažiaci podali výborné výkony a porota mala náročnú úlohu vybrať tých najlepších. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov a radosti z umeleckého prednesu i do budúcnosti. Do regionálneho kola postupujú Matej Gír, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v prednese poézie a Nina Surovčíková, ktorá získala 1. miesto v prednese prózy.
 
Výsledky 1. kategórie školského kola Hviezdoslavovho Kubína 2015:
 
Poézia: 1. miesto - Matej Gír, 3.A
           2. miesto - Adam Nový, 2.A
           3. miesto - Alexandra Ftorková, 2.A
 
Próza: 1. miesto - Nina Surovčíková, 3.A
          2. miesto - Silvia Sekerková, 3.B
          3. miesto - Viktória Belancová, 2.A
 
 

Zápis detí do 1. ročníka

 
V dňoch 5. - 6. februára 2015 boli brány našej školy otvorené pre všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov.
 
Predškoláci absolvovali slávnostný zápis do 1. ročníka. Pani učiteľkám ukázali svoju šikovnosť, mnohí sa osmelili a zarecitovali i básničku, či zaspievali pieseň. Zápisu sa zúčastnilo 40 detí.
Na budúcich prváčikov sa tešíme v septembri, keď prekročia brány našej školy už ako riadni žiaci so školskou taškou na pleciach a pustia sa do poznávania písmen, čísel a sveta okolo nás. 
pdf SLNECNICA 0.22 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.