ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie
Vedenie ZŠ s MŠ Hôrky
 
Mgr. Oľga Kissová
riaditeľka
štatutár s právnou subjektivitou
školských zariadení: ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ
+421 41 5662613
+421 903 496501
kissova@zshorkyza.edu.sk
Mgr. Miroslava Halušková
zástupkyňa štatutára 
+421 41 5662613
+421 908 243467
halumira@gmail.com
Mgr. Marcela Mačeková
zástupkyňa pre základnú školu
+421 905 533757
maca.macekova@gmail.com
Jarmila Wiedermanová
Jarmila Wiedermanová
dočasne poverená zástupkyňa pre školskú jedáleň
 jwiedermanova2@gmail.com
 +421 41 5663552
 
m
PhDr. Martina Ochodničanová
 zástupkyňa pre materskú školu
martina.ochodnicanova@gmail.com
+421 41 5662612 
 +421 903 349425

Odborová organizácia    
 
 
 
 
Mgr. Iveta Schillerová
     predsedkyňa KOZPŠaV

  +421 41 5662613

 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.