ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Vstupná pracovná porada všetkých zamestnanov ZŠ s MŠ Hôrky 25.8.2014

19.08. 2014
Vedenie školy  ZŠ s MŠ Hôrky oznamuje všetkým zamestnancom  školských zariadení:
Základná škola -pedagogický  aj nepedagogický zamestnanci
Materská škola -pedagogický  aj nepedagogický zamestnanci
Školská jedáleň - zamestnanci
 
že dňa 25.8.2014 ( pondelok ) sa koná Vstupná pracovná porada všetkých zamestnancov so začiatkom o 8:00 hod - prezentácia do 7:45 hod. Účasť je povinná a spojená s výkonom povolania v ZŠ s MŠ Hôrky. Preškolenie  BOZ, PO, organizačná štruktúra, OOÚ, štruktúra kariérnych pozícií ZŠ,štruktúra kariérnych pozícií MŠ,  pedagogická rada.
Riaditeľka

           Opýtali sme sa riaditeľky Mgr. Kissovej:

 

       Aký bol školský rok 2013/2014 a čo pripravujete v tom novom?

           

pdf Príspevok riaditeľky školy Mgr. Kissovej
Vedenie ZŠ s MŠ Hôrky
 
Mgr. Oľga Kissová
riaditeľka
štatutár s právnou subjektivitou
školských zariadení: ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ
+421 41 5662613
+421 903 496501
kissova@zshorkyza.edu.sk
Mgr. Miroslava Halušková
zástupkyňa štatutára 
+421 41 5662613
+421 908 243467
halumira@gmail.com
Mgr. Marcela Mačeková
zástupkyňa pre základnú školu
+421 905 533757
maca.macekova@gmail.com
Mgr. Lenka Chyláková
poverená zástupkyňa pre školskú jedáleň
 lenka.chylakova2@gmail.com
 +421 41 5663552
  +421 907 330157
PhDr. Martina Ochodničanová
 zástupkyňa pre materskú školu
martina.ochodnicanova@gmail.com
 
 +421 903 349425

Odborová organizácia    
 
 
 
 
Mgr. Iveta Schillerová
     predsedkyňa KOZPŠaV

  +421 41 5662613

 
 
 
NOZ Deti Slnečnice    
 
 
 

Mgr. Jana Ballayová
  štatutár NOZ Deti Slnečnice
 IČO: 37977571
 Bankové spojenie:

   jballayova@gmail.com
   +421 948 191776

 
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.