ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Zmena poplatku za MŠ

09.02. 2016

Vážení rodičia,

s platnosťou od 01.01.2016 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa - VZN č.10/2015 zvyšuje mesačný poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 15,-  eur, za každého ďalšieho platiaceho súrodenca sa poplatok znižuje na 10,- eur.

Prosíme príspevok uhradiť do 10. v mesiaci na číslo účtu: 2959668157/0200. 

Vianočná akadémia

Otvorená hodina pre predškolákov z MŠ Hôrky

03.02. 2016
26. januára 2016 sme na našej škole privítali predškolákov z materskej škôlky vo Hôrkach.  My prváci,  sme  si pripravili  pre nich ukážku hodiny matematiky a slovenského jazyka. Chceli sme im ukázať, akí sme šikovní, ako sa učíme a čo všetko už vieme. Našim budúcim spolužiakom sme vyrobili aj darček na pamiatku. Ale ani oni sa nedali zahanbiť, aj oni boli šikovní a darovali nám darčeky na pamiatku. Tento deň bol super!
Oznam pre rodičov
3.2.2016
 
Riaditeľka školy oznamuje rodičom žiakov navštevujúcich krúžok Lukostreľba, že z organizačných dôvodov nebude prebiehať. Táto situácia je dočasná. O začatí činnosti krúžku budete včas informovaní.
Ďakujeme za porozumenie.
                                                                                         

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

 
UsmiatyVážení rodičia, milí predškoláci! Usmiaty
 
Dovoľujeme si Vás pozvať na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017
 
Zápis sa uskutoční v dňoch  6.-7.4.2016  od 15.00 - 18.00hod.
v budove Základnej školy vo Hôrkach.
 
Na zápis je potrebné doniesť :
- občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa
- rodný list dieťaťa
- 12,- eur
Zápisu do 1. ročníka sa zúčastnia deti, ktoré k 31.8.2016 dovŕšia 6 rokov.
 
 
Na zápise sa bude vyberať poplatok 12,- eur, ktorý slúži na zakúpenie sady predpisových zošitov, prvej knihy, prípadne ďalších učebných pomôcok. O vyúčtovaní budú rodičia informovaní na 1. rodičovskom združení v septembri 2016.
                                                                                         Tešíme sa na Vás!
                          

Zmena výšky poplatkov - ŠKD, ŠJ

11.01. 2016
V prílohe nájdete VZN obce Hôrky, ktoré stanovujú zmeny poplatkov za školský klub detí a školskej jedálne.
pdf VZN č. 9-2015 - poplatky ŠKD 3.47 MB
pdf VZN č. 11-2015 - poplatky ŠJ 5.51 MB

Oznam pre stravníkov ZŠ s MŠ Hôrky

21.12. 2015
Výška réžie- príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (na prevádzkové a mzdové náklady) na rok 2016 v zmysle Vyhlášky č. 245/2008 Z.z.§ 140 bola stanovená na jednu stravnú jednotku vo výške 1,20€. Pre deti ZŠ s MŠ Hôrky, ktoré sa stravujú v ŠJ sa pripočítava k sume za stravné suma 0,10€. Obec Hôrky prispieva z prostriedkov originálnych komptencií na réžiu sumou vo výške 1,10€.

Oznam

30.11. 2015
Oznamujeme stravníkom, že dňa 23.12.2015 až 8.1.2016 (vrátane) bude školská jedáleň zatvorená z dôvodu nízkeho počtu stravníkov.
Variť sa začne dňa 11.1.2016.

Výchovný koncert

03.11. 2015
V pondelok, 2.11.2015, sme mali na škole výchovný koncert. Celý koncert bol priebežne doplňovaný slovami spevákov, semifinalistov Hlasu Slovenska, o životnom štýle, drogách.Žiaci si mohli spoločne s Tomášom a Marekom zaspievať, alebo zacvičiť, za čo mohli dostať podpiskartu. Verím, že koncert sa žiakom páčil a budú sa tešiť na ďalšiu spoločnú akciu.
 
Viac fotiek nájdete na stránkach jednotlivých tried.

Imatrikulácia a tekvičková párty

03.11. 2015
Dňa 28.10.2015 sme mali na našej základnej škole dve veľmi pekné podujatia. Prvé začalo o 15,00 hod. Naši prváčikovia boli slávnostne pasovaní za skutočných prvákov. Po krásnej pasovačke nasledovala tekvičková párty pre všetkých tých, ktorí priniesli aspoň 5 kilogramov papiera do zberu. Zišlo sa tam približne 90 ježibáb, strašidielok, upírov, a iných krásnych príšeriek. Zábava trvala do 19,00 hod. Ako sme sa na akciách bavili si môžete pozrieť na fotografiách.
Ďakujem pani učiteľke Dolníkovej za krásne zorganizovanú a pripravenú imatrikuláciu a pani učiteľke Kuckovej za prípravu, výzdobu a choreografiu tekvičkovej diskotéky. Hry nám pomohli vymyslieť pani vychovávateľky ŠKD,žiacky školský parlament pod vedením pani učiteľky Sekerkovej. Pán učiteľ Strašík sa postaral o hudobnú produkciu. Aj týmto pedagógom srdečná vďaka.
 
Viac foto na stránkach tried.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.