ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie
​Zelená planéta jazyková škola
 
Milí žiaci a rodičia,

Oznamujeme Vám, že začiatkom mája sa na našej škole budú otvárať súkromné kurzy anglického jazyka pre škôlkarov, žiakov a aj dospelých. Informatívne a registračné stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 24. 4. 2014 o 17:30 hod v budove základnej školy so zástupcami jazykovej školy, ktorí Vás budú informovať o možnostiach štúdia. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom letáku. Tešíme sa na Vašu účasť!

pdf Zelená planéta jazyková škola -ponuka kurzov
foto      DEŇ     NARCISOV           foto
pdf Deň narcisov
pdf Vyhodnotenie zbierky z 11.4.2014

Kurz ACTIVE ENGLISH WEEK

01.04. 2014

Termín:  5. -9. máj 2014

Dĺžka kurzu:  4 dni

Počet hodín:  24

Cena:  28,-Eur

Intenzívny jazykový kurz  zameraný na hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie angličtiny priamo od rodeného anglicky hovoriaceho lektora.

Využitie hier, zábavných aktivít, dramatizácie a iných foriem komunikácie - študenti veľmi rýchlo osvojujú hovorovú angličtinu a získavajú komunikačné zručnosti.

Výučba je spojená s hovorovými aktivitami, kreslením a hrami ktoré študentom pomáhajú získať sebadôveru v komunikácii.

 

 
 
Upozorňujeme rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov ZŠ s MŠ Hôrky na zmenu úhrad poplatkov  schválených zastupiteľstvom ObÚ Hôrky  a platných od 1.3.2014    
 
Viac info v sekcii " VZN č.1 - 5/2014 Obce Hôrky"
 
Vedenie ZŠ s MŠ Hôrky
 
Mgr. Oľga Kissová
riaditeľka
štatutár s právnou subjektivitou
školských zariadení: ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ
+421 41 5662613
+421 903 496501
kissova@zshorkyza.edu.sk
Mgr. Miroslava Halušková
zástupkyňa štatutára 
+421 41 5662613
+421 908 243467
halumira@gmail.com
Mgr. Marcela Mačeková
zástupkyňa pre základnú školu
+421 905 533757
maca.macekova@gmail.com
Mgr. Lenka Chyláková
poverená zástupkyňa pre školskú jedáleň
 lenka.chylakova2@gmail.com
 +421 41 5663552
  +421 907 330157
PhDr. Martina Ochodničanová
 zástupkyňa pre materskú školu
martina.ochodnicanova@gmail.com
 
 +421 903 349425

Odborová organizácia    
 
 
 
 
Mgr. Iveta Schillerová
     predsedkyňa KOZPŠaV

  +421 41 5662613

 
 
 
NOZ Deti Slnečnice    
 
 
 

Mgr. Jana Ballayová
  štatutár NOZ Deti Slnečnice
 IČO: 37977571
 Bankové spojenie:

   jballayova@gmail.com
   +421 948 191776

 
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.