ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Náboženska výchova v našej škole

V piatok 17.10 o 9.00   sa v jazykovej učebni žiaci, ktorí chcú s pani katechétkami a možno aj s Vami modlíme za pokoj na celom svete, pokoj  v srdci, duši...za uzdravenie chorých a trpiacich, práve v októbri, kedy je Mesiac Panny Márie.

Prosím, pridajte sa k nám a podporte svojou  modlitbou za „Pokoj a jednotu v srdciach všetkých ľudí na svete“

ĎAKUJEME
pdf Milion detí sa modlí ruženec 0.25 MB
Vedenie ZŠ s MŠ Hôrky
 
Mgr. Oľga Kissová
riaditeľka
štatutár s právnou subjektivitou
školských zariadení: ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ
+421 41 5662613
+421 903 496501
kissova@zshorkyza.edu.sk
Mgr. Miroslava Halušková
zástupkyňa štatutára 
+421 41 5662613
+421 908 243467
halumira@gmail.com
Mgr. Marcela Mačeková
zástupkyňa pre základnú školu
+421 905 533757
maca.macekova@gmail.com
Mgr. Lenka Chyláková
poverená zástupkyňa pre školskú jedáleň
 lenka.chylakova2@gmail.com
 +421 41 5663552
  +421 907 330157
m
PhDr. Martina Ochodničanová
 zástupkyňa pre materskú školu
martina.ochodnicanova@gmail.com
+421 41 5662612 
 +421 903 349425

Odborová organizácia    
 
 
 
 
Mgr. Iveta Schillerová
     predsedkyňa KOZPŠaV

  +421 41 5662613

 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.