ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín- 1. stupeň

20.02. 2017

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

Dňa 14.2.2017 sa zúčastnili víťazky školského kola Hviezdoslavovho Kubína  okresného kola tejto recitačnej súťaže , ktoré sa konalo na ZŠ Karpatská v Žiline.

Našu školu v 1.kategórii reprezentovali v poézii – Sára Chládeková , žiačka 4.A triedy a v próze Natália Hakulinová z 3.A triedy. A hoci sa neumiestnili medzi postupujúcimi, dôstojne reprezentovali našu školu.

Školské kolo- Hviezdoslavov KUbín- 1. stupeň

20.02. 2017

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

6.februára 2017 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Súťaže sa zúčastnili najlepší recitátori - víťazi triednych kôl. Spomedzi 26 súťažiacich 2.-4.ročníka porota určila víťazov :

Prednes poézie :                                                            Prednes prózy :

1.miesto – Sára Chládeková, 4.A                             1.miesto - Natália Hakulinová, 3.A

2.miesto – Karolína Danišová, 2.A                           2.miesto – Jakub Korbel, 4.A

3.miesto – Nella Hrušková, 4.A                                3.miesto – Alexandra Ftorková, 4.A

Čestne uznanie získala : Alexandra Sládeková, 2.B

Víťazom gratulujeme !


Fašiangová veselica

19.02. 2017
Hudbu, spev, tanec a veselú zábavu si žiaci našej školy užili na Fašiangovej veselici v pondelok 13. februára 2017. Tradičný karneval sme obohatili o ľudové zvyky nášho regiónu. Slávnosť zahájili členovia hudobného krúžku Tidlidom pesničkou Fašiangy, Turíce, počas ktorej deti spoznali aj typickú fašiangovú masku - turoňa. Nasledovala prehliadka masiek po triedach. Počas 3. a 4. vyučovacej hodiny starší žiaci plnili "fašiangové úlohy" v triedach a mladšie deti sa zabávali v átriu. Medzi tanečnými kolami vyskúšali svoju šikovnosť v súťažiach: Domček, stromček, nosenie pingpongovej loptičky na lyžičke, Molekuly. Nechýbala ani tombola s drobnosťami, ktoré urobili výhercom veľkú radosť. Na záver veselice predviedli žiaci 4.B triedy pochovávanie basy.
Počas 5. a 6. hodiny sa átrium zaplnilo žiakmi 2. stupňa. Najskôr odprezentovali svoje fašiangové úlohy a potom sa aj oni vyšantili v tanečných hrách a súťažiach. Aj oni nosili pingpongové loptičky na lyžičke, hrali sa na molekuly, vyskúšali metlový tanec. Po tombole a tanečnej zábave žiaci 5.A triedy pochovali basu a ukončili fašiangovú slávnosť.
13.02. 2017
Na našej škole sa 10.2.2017 uskutočnilo školské kolo ,,Chemickej olympiády - kategória Dg,,.Úspešné riešiteľky školského kola v CHO  v kategórii Dg v školskom roku 2016/2017 sú tieto žiačky:
1.miesto: Dominika Tichá
2. miesto: Simonka Belková
3.miesto: Klárka Závadská
 
Blahoželáme  !!
p.učiteľka  Gaňová

Fašiangová veselica

06.02. 2017
Milí žiaci, rodičia srdečne Vás pozývame na Fašiangovú veselicu, ktorá sa uskutoční 13.2.2017 od 9,40 hod. v átriu základnej školy.
pdf Plagát na karneval1 0.19 MB

Odhlásenie z obedov na jednotlivé dni sa uskutočňuje deň vopred do 14:00 hod. Výnimkou je pondelok, kedy je možné odhlásiť dieťa od 6:00-6:30 hod. Utorok,streda,štvrtok,piatok nie je možné stravníkov odhlasovať ráno.Za pochopenie dakujem.

 Deň ocenení

31.12. 2016

Deň, ktorý nasledoval po Vianočnej akadémii bol pre žiakov už dlho očakávaným. Na začiatku sme si ešte raz pripomenuli niektoré vianočné čísla z akadémie, aby sme si obnovili atmosféru nastávajúcich sviatkov. Potom sa slova ujali pani riaditeľka s pani zástupkyňou. Začali sa rozdávať ocenenia za kalendárny rok 2016. Počas celého adventu v škole prebiehala súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Za 1. stupeň zvíťazila 3.A trieda, na druhom stupni to boli triedy 6.B a 9.A. Cenu za najlepší kolektív si prišli prevziať triedy 4.B a 6.A. Amosom školy z radov učiteľov sa stala pani učiteľka Zdenka Sekerková. Taktiež boli vyhlásení najlepší žiaci školy - za každú triedu to bol jeden naj žiak, ktorého si trieda zvolila pomocou anketových lístkov: 1.A: Matej Černák, 1.B: Zoja Hofericová, 2.A: Janko Preisler, 2.B: Vaneska Španiková, 3.A: Zuzka Šošková, 4.A: Nella Hrušková, 4.B: Paulínka Klimová   

5.A: Patrícia Hálková, 5.B: Lujza Valúchová, 6.A: Stela Černáková, 6.B: Natália Fučková, 7.A: Dominik Hoferica, 8.A: Laura Marušáková, 9.A: Dominika Tichá. Po oceneniach nasledovali posledné spoločné predvianočné chvíle, ktoré si žiaci vychutnali spolu s triednymi učiteľkami na triednych besiedkach.

Vianočná akadémia 2016

27.12. 2016

Už roky rokúce je vianočná akadémia veľkou slávnosťou, ktorá sa usporadúva v našej škole.

Pred tou tohoročnou privítal hostí punč vo vestibule školy od Rady rodičov a na hornom poschodí sa mohli hostia pokochať a aj nakúpiť si čo to z vianočných trhov.

Naše deti sa na akadémiu pripravujú svedomito niekoľko týždňov pod vedením svojich pedagógov. Ich čísla boli aj tento rok čarovné a jedinečné. Celkovo rodičia a priatelia školy videli 21 rozmanitých čísel. Akadémiou nás prevádzali dvaja anjeli - jeden vianočný anjel pre všetkých tých, ktorí žijú na našej zemi. A ten druhý prišiel od tých, ktorí už medzi nami nie sú, ale pozerajú sa na nás z neba.

Program sa niesol v znamení adventu a zvyklostí Slovákov. Začínali sme Katarínou na ľade, Vianocami na blate, spomenuli sme sv. Ondreja, sv. Barboru. sv. Mikuláša i sv. Luciu. Postupne sme sa dostali ku Štedrému dňu, stromčeku a celú predvianočnú náladu ukončili žiaci školy v dvoch zborových vystúpeniach.

Na záver veľmi príjemnej akcie sme si všetci zaspievali Tichú noc a rozišli sme sa s pokojom a láskou v srdciach.

Prajeme Vám príjemné prežitie sviatkov pokoja a šťastný začiatok roka 2017!

Ranné adventné stretnutia

V rámci duchovnej prípravy na vianočné sviatky sme sa v našej škole stretávali pri ranných modlitebných stretnutiach počas celého obdobia adventu. Téma stretnutí bola „V dome Kráľovnej Márie“. Spoznávali sme slávny obraz Čiernej Madony z Jasnej Hory. Tešíme sa hojnej účasti detí a dúfame, že takto prežitý advent sa stane pre našu školu už tradíciou.

16.12. 2016

Školské kolo geografickej  olympiády

 

Školské kolo geografickej  olympiády sa konalo 21.11.2016. Na olympiáde sa zúčastnilo  23 žiakov. 

Pedagogický dozor konala Mgr. Katarína Laceková 

Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu krajiny a prírody. 

Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, praktických 

zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti,  a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah  k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. 

Zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode. 

Do okresného kola postupujú žiaci, ktorým srdečne blahoželáme:

 

Kateg.

Trieda

Meno a priezvisko žiaka

Počet bodov:

I

5.

Paulína Slovíková

79

 

 

Silvia Sekerková 

74

 

 

Adrián Jahôdka

73

G

6.

Stela Černaková

70

 

 

Kristína Knappová

68

F

8

Miroslav Gašpierik

80

 

 

Gabriela Trepáčová 

78

-

 

 

Vyhodnotenie školského  kola Biblickej olympiády

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma. Cieľom olympiády je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

 

Školského kola, ktoré sa konalo dňa 21.11.2016 sa zúčastnili žiaci 5., 6.,7. a 8. ročníka.  Do dekanátneho kola postúpili: Samuel Černák, Stela Černáková a Soňa Chládeková. Víťazom blahoželáme a v ďalšom kole prajeme veľa úspechov. 

 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.