ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

 P O Z V Á N K A

 

Srdečne pozývame  starostov miestnej samosprávy spoločného školského obvodu Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko a členov Rady rodičov

na slávnostné otvorenie  šk. roku 2014/2015

pre žiakov základnej školy ZŠ s MŠ Hôrky , ktoré sa uskutoční dňa

 

          utorok  2.9.2014 od 8.00 hod.

        v átriu základnej školy vo Hôrkach

Program:

8.00- 8.30 hod

  • 1.Hymna
  • 2.Slávnostné otvorenie šk. roku, príhovor riaditeľky školy, zástupcov a predstaviteľov miestnej samosprávy, Rady rodičov, predstavenie kolektívu školy a  privítanie prváčikov

8.30-9.15 hod

  • Práca v triedach – rozvrh hodín , pokyny triednych učiteľov,  oboznámenie žiakov s BOZ  a školským poriadkom

9.20-10.20 hod

  • Odchod s tr. vyučujúcimi na svätá omšu  v kostole Hôrky –  Mons. Stanislav Belák, kapl. Šedík

 

Škola zabezpečí dozor na zastávke autobusu.

Fotodokumentáciu zverejníme na www.zshorky-slnecnaskola.sk.

Hôrky 28.8.2014                                                                        

 

                                                                                       Mgr. Oľga  K i s s o v á

                                                                                                        riaditeľka

 

Vedenie ZŠ s MŠ Hôrky
 
Mgr. Oľga Kissová
riaditeľka
štatutár s právnou subjektivitou
školských zariadení: ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ
+421 41 5662613
+421 903 496501
kissova@zshorkyza.edu.sk
Mgr. Miroslava Halušková
zástupkyňa štatutára 
+421 41 5662613
+421 908 243467
halumira@gmail.com
Mgr. Marcela Mačeková
zástupkyňa pre základnú školu
+421 905 533757
maca.macekova@gmail.com
Mgr. Lenka Chyláková
poverená zástupkyňa pre školskú jedáleň
 lenka.chylakova2@gmail.com
 +421 41 5663552
  +421 907 330157
PhDr. Martina Ochodničanová
 zástupkyňa pre materskú školu
martina.ochodnicanova@gmail.com
+421 41 5662612 
 +421 903 349425

Odborová organizácia    
 
 
 
 
Mgr. Iveta Schillerová
     predsedkyňa KOZPŠaV

  +421 41 5662613

 
 
 
NOZ Deti Slnečnice    
 
 
 

Mgr. Jana Ballayová
  štatutár NOZ Deti Slnečnice
 IČO: 37977571
 Bankové spojenie:

   jballayova@gmail.com
   +421 948 191776

 
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.