ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Triedne rodičovské združenia

12.04. 2015
Dňa 15.apríla 2015 sa  o 16:00 hodine sa uskutočnia triedne RZ.
Program:
  • zhodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov žiakov za 3. štvrťrok
  • zhodnotenie práce žiakov, akcií
  • čo nás čaká v 4.polroku - po jednotlivých triedach
  • individuálne konzultácie
Následne po ukončení RZ sa uskutoční RR.

DOPRAVNÉ IHRISKO

21.03. 2015
V mesiaci marec sme cez Nadáciu PONTIS získlai finančný grant KIA Motors vo výške 2880 eur. Vytvorili sme projekt na dopravné ihrisko, ktoré budeme realizovať pri MŠ. Ďakujem pani zástupkyni Mgr. Martine Ochodničanovej za skvelú spoluprácu pri vypracovávaní projektu. Zároveň srdečná vďaka patrí pani Jane Frátrikovej z Hôrok, ktorá bola našim garantom vo firme KIA.             
Jana Hűbnerová, riaditeľka ZŠ s MŠ Hôrky

Vyhodnotenie riaditeľských previerok zo SJL

15.03. 2015
V minulých týždňoch prebehli na škole riaditeľské previerky zo SJL po jednotlivých ročníkoch. Výsledky sú v prílohe.
Hodnotenie výsledkov sa žiakom nezapočítava do ich priemeru známok k trištvrteročnému hodnoteniu.
pdf Riaditeľské previerky zo SJL - vyhodnotenie 0.17 MB

Deň otvorených dverí v 7. triede

15.03. 2015
pdf Pozvánka na DOD Čína 0.04 MB

Hviezdoslavov Kubín 2015 - 1. kategória

 
Dňa 11.2.2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Žiaci súťažili v troch kategóriách:
1. kategória: Umelecký prednes detí 1. - 3. ročníka ZŠ
2. kategória: Umelecký prednes detí 4. - 6. ročníka ZŠ
3. kategória: Umelecký prednes detí 7. - 9. ročníka ZŠ
 
V 1. kategórii žiaci súťažili v prednese poézie i prózy. Všetci súťažiaci podali výborné výkony a porota mala náročnú úlohu vybrať tých najlepších. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov a radosti z umeleckého prednesu i do budúcnosti. Do regionálneho kola postupujú Matej Gír, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v prednese poézie a Nina Surovčíková, ktorá získala 1. miesto v prednese prózy.
 
Výsledky 1. kategórie školského kola Hviezdoslavovho Kubína 2015:
 
Poézia: 1. miesto - Matej Gír, 3.A
           2. miesto - Adam Nový, 2.A
           3. miesto - Alexandra Ftorková, 2.A
 
Próza: 1. miesto - Nina Surovčíková, 3.A
          2. miesto - Silvia Sekerková, 3.B
          3. miesto - Viktória Belancová, 2.A
 
 

Zápis detí do 1. ročníka

 
V dňoch 5. - 6. februára 2015 boli brány našej školy otvorené pre všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov.
 
Predškoláci absolvovali slávnostný zápis do 1. ročníka. Pani učiteľkám ukázali svoju šikovnosť, mnohí sa osmelili a zarecitovali i básničku, či zaspievali pieseň. Zápisu sa zúčastnilo 40 detí.
Na budúcich prváčikov sa tešíme v septembri, keď prekročia brány našej školy už ako riadni žiaci so školskou taškou na pleciach a pustia sa do poznávania písmen, čísel a sveta okolo nás. 
pdf SLNECNICA 0.22 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.