ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Súťaž o pohár riaditeľky

25.05. 2016
Dňa 24. 5. 2016 sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili 2. ročníka stolnotenisového turnaja o pohár riaditeľky Diecézneho školského úradu Žilinskej diecézy. A našu školu reprezentovali naozaj veľmi dobre. 
 
Radovan Frátrik, 8. trieda, obsadil krásne 2. miesto.
Lukáš Sagan, 7. trieda, obsadil 5. miesto.
 
Srdečne blahoželáme!

KK v orientačnom behu

25.05. 2016
Po úspechu v okresnom kole sa naši žiaci za okres Žilina zúčastnili krajského kola v orientačnom behu, ktoré sa konalo v krásnom skanzene slovenskej dediny v Martine. Hoci ako družstvá fungujú len veľmi krátko, i tu obsadili obe družstvá nádherné tretie miesta. 
Srdečne blahoželáme a prajeme množstvo ďalších úspechov!

VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA T9 -2016

13.05. 2016
Aj v tomto školskom roku prebehlo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z predmetov MATEMATIKA a SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA. V tabuľke nájdete výsledky a porovnanie z predchádzajúceho šk. roku.
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE MAT 2016 MAT 2015 SJL 2016 SJL 2015
ROZDIEL MAT
ROZDIEL SJL
Priemerný počet bodov školy 12,3 10,14 17,3 14,43 - -
Priemerný počet bodov v rámci SR  10,6 10,54 15,6 15,02 - -
Priemerná percentuálna úspešnosť
školy 
61,4 % 50,71% 69,3 % 60,12 % +10,69%  +9,18%
Priemerná percentuálna úspešnosť
v rámci SR
52,80 % 52,68% 62,60 % 62,58 % - -
Rozdiel priemernej úspešnosti
školy oproti národnému priemeru 
8,6 % - 1,97% 6,7 % -2,46% +10,57% +9,16%
             
Z tabuľky je vidieť, že systematická a svedomitá príprava priniesla svoje ovocie. Ďakujem pani učiteľkám, ktoré žiakov počas celého školského roku žiakov na testovanie T9 pripravovali: Mgr. Gabriele Černákovej - Matematika, Mgr. Janke Šustekovej - Slovenský jazyk a literatúra. Deviatakom držíme palce na prijímačkách.

Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2016

05.05. 2016

5. mája 2016 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2016. Našu školu reprezentovali traja žiaci: Richard Ballay, žiak 3.B (1.kategória), Nela Pončáková, žiačka 4.B (2.kategória) a Sára Michalovičová, žiačka 7.triedy (3.kategória). Súťažiaci spievali 2 piesne, jednu samostatne a jednu s hudobným doprovodom. Naši žiaci vzorne reprezentovali školu. Mladší získali cenné skúsenosti, Sára Michalovičová čestné uznanie.

ikid

25.04. 2016
pdf ikid - foto 0.27 MB

2. brigáda rodičov a priateľov školy

11.04. 2016
V prílohe nájdete pozvanie na 2. brigádu rodičov a priateľov školy na školskej záhrade.
pdf brigáda rodičov 0.38 MB

ZŠ s MŠ Hôrky na Google


 
 Vstup do interiéru
 

Brigáda na školskej záhrade

11.04. 2016
Dňa 2.4.2016 sa stretli rodičia, učitelia, žiaci a priatelia základnej školy, aby spoločnými silami začali premieňať pozemok pri škole na Záhradu, ktorá učí. Od rána svietilo slnko, a ľudia postupne prichádzali, odchádzali. Každý pridal ruku k dielu.
Čo sa nám podarilo?
 
- vytvorili sme vyvýšené záhony
- priestor vedľa chatky zdobí nádherná bylinková špirála
- okolie chatky je vysypané a urovnané makadamom
- priestor, kde bolo niekedy množstvo trávy, odpadu, konárov sme premenili na oddychové miesto pod stromami s pníčkami na sedenie
- položili sme základy jahodovému záhonu
- vykopali jamy pre nové stromy
- oplotili celú záhradu
- zrovnali svah
 
Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že táto brigáda bola výborná, ľudia "šepkali", že na takej brigáde v škole ešte neboli. Na obed nám pani kuchárky pripravili výborný guláš s teplým čajom.
 
Menovité poďakovanie:
 
p. Schmieger - zabezpečil ešte pred samotnou brigádou vyvŕtanie dier na stĺpiky, bager na vyrovnanie a skultivovanie terénu. V deň brigády sponzorsky poskytol bager.
p. Chodelková - pomáhala s architektonickým návrhom celej záhrady, vymeriavala, značila, kolíčkovala, radila.
p. uč. Laceková - spolu s hliadkou Zelenej školy aktívne pracovala na vyčistení celej plochy od kameňov, betónových kociek. Bola "ťažnou silou" brigády
p. starostka Mojáková - týždeň pred brigádou zabezpečila posilu chlapov, ktorí zabetonovali stĺpiky okolo záhrady.
 
Na brigáde sa nás stretlo okolo 50 ľudí. Ďakujem všetkým:
 
p. Ochodničanovej, p. Schubertovej, p. Dolníkovej, p. Černákovej, p. Teichgrabovej, p. Sekerkovej, p. Davidíkovej, p. Tichej, p. Kovačikovej, p. Marjenkovej, p. P. Michalovičovi, p. Chodelka, p. Tichému, p. Schubertovi, p. Hűbnerovi, p. Valúch, p. Macharovi, p. Mojákovi, p. B. Frátrikovi, sl. Hűbnerovej, p. Jančárovi, p. Schubertovi ml., p. Boldizsárovej, p. Tóthovi, p. Gašpierik P., p. M. Michalovičovej, p. Chylíkovej, p. Michalovičovej E., p. Grešákovej, žiaci M. Kmetík,  A. Jandzík, M. Tvrdý, S. Černáková, V. Boldizsárová, O. Tóth, žiaci 8. ročníka.
 
Riaditeľka školy, Mgr. Jana Hűbnerová

Úspechy našich strelcov

11.04. 2016
Počas víkendu sa žiačky našej školy zúčastnili majstrovstiev Slovenska mládeže. Naši strelci dosiahli mimoriadne výsledky v streľbe zo vzduchových zbraní. 
O zisk titulov sa v nasledujúcich disciplínach zaslúžili:
vzduchová puška Slávia N+30:
STARŠIE ŽIAČKY
1. miesto: Aneta Wanecká
2. mieasto: Simona Belková
3. miesto: Miroslava Kyselová
MLADŠIE ŽIAČKY
2. miesto: Erika babíková
MLADŠÍ ŽIACI
3. miesto: Daniel Kysel
vzduchová puška ISSF 40 ľah a stoj
DIEVČATÁ DO 14 ROKOV
1. miesto: Viktória Habáňová
2. miesto: Erika Babíková
DRUŽSTVÁ DO  14 ROKOV
družstvo v zložení Viktória Habáňová, Lucia Slivková, Simona Belková vytvorili nový slovenský rekord a získali titul majstra Slovenska
DRUŽSTVÁ " B" DO 16 ROKOV
2. miesto:Ján Labuda, Erika Babíková, Aneta Wanecká
DRUŽSTVÁ "A"
3. miesto: Lea Očková, Miroslava Kyselová, Natália Singerová
vzduchová puška 40 stoj, kat. dievčat do 16 rokov
1. miesto - majsterka Slovenska - Miroslava Kyselová
DRUŽSTVO DIEVČAT
1. miesto Miroslava Kyselová, Lea Očková, Beáta Šályová
 
 
Srdečne blahoželáme našim vynikajúcim strelcom. Na koniec školského roka im bude udelená pochvala riaditeľkou školy. 
 

Vlastiveda

VLA - Naša minulosť - zážitkové učenie Bozkajúci
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.