ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Pozvánka na školský ples

20.11. 2017
Vážení rodičia a priatelia našej základnej školy.
 
 
Srdečne Vás pozývame na školský ples organizovaný školou a Radou školy pri ZŠ s MŠ Hôrky. Bližšie informácie a pozvánku nájdete v prílohe.
pdf POZVÁNKA NA PLES 0.05 MB
TESTOVANIE 5_2017

Dňa 22.11.2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Žiaci budú informovaní prostredníctvom koordinátora a administrátorov o spôsobe, priebehu a administrácií testovania.
 
Koordinátor testovania: PhDr. Jana Schubertová
Administrátori testovania:
- skupina 01: Ing. Monika Gaňová
                   učebňa 5.A triedy
- skupina 02: Mgr. Katarína Laceková
                   učebňa 4.A triedy
- skupina 03: Mgr. Eva Teichgrabová
                   učeba 5.B triedy
- skupina 04: Mgr. Miroslava Halušková
                   učebňa PC
 
Žiakom prajeme veľa šťastia.
 
pdf HARMONOGRAM T5_2017 0.32 MB
pdf HARMONOGRAM T5_2017 ZZ 0.32 MB
pdf POKYNY K TESTOVANIU 2017 0.46 MB
pdf POKYNY K TESTOVANIU 2017 PRE ZZ 0.35 MB

DOMESTOS PRE ŠKOLY

06.11. 2017

Vážení rodičia!

Naša škola sa zapojila do projektu Domestos pre školy.

Máme možnosť získať finančné prostriedky na opravu a modernizáciu toaliet v školskom klube detí.

Podporte dobrú vec nákupom čistiacich prostriedkov Domestos a hlasovaním za náš projekt.

AKO?

Princípom súťaže je zbieranie bodov, a to niekoľkými spôsobmi:

1. S deťmi budeme plniť súťažné aktivity. Za splnenie všetkých aktivít získame na konci súťaže 500 bodov.


2. Rodičia, príbuzní alebo priatelia školy sa zaregistrujú na www.domestospreskoly.sk, vyberú si školu, ktorú chcú podporovať, a na e-mail im budú chodiť informácie o úspešnom splnení súťažných aktivít. Cez e-mail môžu za školu hlasovať. Za splnenú aktivitu dostane škola od jedného užívateľa jeden bod.


3. Škola zbiera body za nazbierané účtenky. Účtenky nosia do školy rodičia, alebo ich sami nahrávajú  na webe. J

eden výrobok = 5 bodov.

V škole je vytvorená schránka na vhadzovanie účteniek.

ĎAKUJEME ZA PODPORU !

Imatrikullácie a tekvičková párty

27.10. 2017
 Dňa 26.októbra na našej škole prebiehali imatrikulácie - prijatie prváčikov do cechu žiakov našej školy. Už ako žiaci prvého ročníka načej školy podpísali predpísané sľuby a boli pasovaní na riadnych členov našej školy. Po tejto tak významnej udalosti pre prvákov a ich rodičov začala tekvičková párty.
    Žiaci jednotlivých tried už v dopoludnajších hodinách prezentovali svoje výtvory z tekvíc a hallovenskú výzdobu triedy. Od 16:00 hodiny nastúpili v maskách v átriu školy, účastnili sa rôznych súťaží a kvízov.Túto každoročne organizovanú akciu ukončili spoločnou diskotékou. Fotografie z činnosti a zábavy jednotlivých tried môžete vidieť na stránkach tried školského webu.

Imatrikulácie

22.10. 2017
Dňa 26.10. o 15,00 hod. Vás srdečne pozývam na slávnostné imatrikulácie našich prváčikov. Budú sa konať v átriu našej školy. Deti si zasúťažia a spoločne budú prívítaní do cechu školského. 

40. výročie školy

09.10. 2017

Príhovor riaditeľky školy k 40. výročiu založenia Základnej školy Hôrky   

Zrelá, vyrovnaná, zodpovedná, priateľská – takto by sme mohli označiť našu 40-ročnú Základnú školu v Hôrkach. Krásny vek nielen pre človeka, ale aj pre inštitúciu, akou je základná škola.

Jej história sa začala písať ešte v roku 1964, keď sa občania z obcí Brezany, Bitarová, Ovčiarsko a Hôrky rozhodli postaviť spoločnú školu pre svoje školopovinné deti. Táto myšlienka sa začala realizovať položením základného kameňa dňa 18. novembra 1973. Prvý výkop zeminy pod základy učebňového pavilónu bol na jar roku 1974. Do užívania bol daný 1. septembra 1977.

 Od tejto doby ubehlo 40 rokov. Škola sa postupom času menila, modernizovala. V roku 2009 prebehla veľká rekonštrukcia školy, počas ktorej sa vybudovalo krásne presklené átrium,  vymenili sa okná, obnovili sa sociálne zariadenia, učebne sa vybavili interaktívnymi tabuľami. Jedno sa však v škole nezmenilo. A to sú žiaci. Sú stále rovnakí – usilovní aj leniví, vzorní aj tí horší. Ako to vieme? Už 40 rokov kráčame v tejto škole po ceste naplnenej množstvom práce všetkých, ktorým záleží na budúcnosti našich žiakov. Ide o pedagogických zamestnancov, zriaďovateľa školy, vychovávateľky, asistentky, špeciálneho pedagóga, pani kuchárky, pani upratovačky, pani školníčky i pána údržbára. Všetci sú rovnako dôležití na tejto ceste výchovy a vzdelávania detí našich spádových obcí.

Ďakujem predchádzajúcim vedeniam školy, všetkým kolegom a kolegyniam, učiteľom, učiteľkám i nepedagogickým zamestnancom za ich každodennú prácu v tejto základnej škole. Ďakujem súčasným zamestnancom, ktorí prebrali štafetu výchovy  a vzdelávania od svojich starších kolegov.

 Veľké ďakujem patrí rodičom a priaznivcom školy za ich dôveru a pomoc.

Ďakujem zriaďovateľovi školy – obci Hôrky, za neustálu podporu a mnohokrát aj trpezlivosť. Úprimne si želám, aby Základná škola v Hôrkach bola tak ako doteraz úspešnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, aby dokázala naplniť svoj cieľ, ktorým je prehĺbiť všestranný rozvoj osobnosti každého žiaka s dôrazom na výchovu žiakov zameranú na úctu k ľuďom a k sebe samému, vieru vo vlastné schopnosti a posilnenie zdravého sebavedomia.

 Čo zaželať Základnej škole Hôrky k sviatku? 

Aby bohatstvo  našej základnej školy tvorili ľudia s veľkým srdcom, so zmyslom pre kvalitu, spravodlivosť, kreativitu, cit  a schopnosťou tímovej  práce. Aby sme každoročne mohli otvoriť bránu našej školy žiakom spoločného školského obvodu Bitarová, Brezany Ovčiarsko, Hôrky.

 

Pri príležitosti 40. výročia boli ocenení dlhoroční pracovníci našej školy.

p. Sermek Jozef – 1.riaditeľ ZŠ, p. Chládeková Oľga, p. Saganová Mária, p. Jakubcová Tatiana, p. Michalovičová Erika, p. Hikaniková Eva, p. Kováčiková Mária, p. Chládek Ladislav,

p. Vojteková Margita, p. Sermeková Veronika, p. Hudobová Eva, p. Závodská Renáta,

p. Stranianeková Mária, p. Mačeková Marcela, p. Lokajová Oľga

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželám.

Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka ZŠ s MŠ Hôrky

Poplatky do ZRPŠ

25.09. 2017
Dňa 14.9.2017 boli na ustanovujúcej schôdzi Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Hôrky schválené poplatky v nasledovnej sume:
 
1. dieťa - 10 eur
2. dieťa - 10 eur
3. a 4. dieťa - 5 eur
5. dieťa - bez poplatku

POZVÁNKA NA OSLAVY 40.VÝROČIA ZALOŽENIA ZŠ.

07.09. 2017
pdf Pozvánka 0.34 MB

Účelové cvičenie žiakov ZŠ Hôrky

07.09. 2017
     Dňa 5.-6.9.2017 sa na našej škole konali účelové cvičenia žiakov ZŠ. Teoretická časť prebehla v škole, utorok 5.9.2017, praktická časť v prírode, stredu 6.9.2017.Praktická časť sa konala v lesíku, na hranici katastra obce s mestskou časťou Hájik.
    Žiaci si precvičovali vedomosti zo zdravotnej prípravy - presun a odsun ranených, prvú pomoc, z civilnej ochrany - individuálne ochranné prostriedky (maska),z topografickej prípravy  -orientácia v teréne, dopravnej výchovy a pobytu a pohybu v teréne-príprava stravy, zakladanie   ohniska.
   Počasie nám v dopoludnajších hodinách mimoriadne prialo, žiaci si mohli precvičiť jednotlivé činnosti, dokonca v rámci prestávky sa mnohí z nich stali úspešnými hubármi.Táto akcia sa vydarila, čo možno vidieť na spokojných a usmiatych tvárach žiakov.

Prvý deň v škole

06.09. 2017

Dňa 4.9.2017 sa po slnečných letných dňoch opäť otvorili brány našej školy, ktorá privítala nadšené tváre nových prváčikov, rodičov, ale i ostatných žiakov pripravených získavať nové vedomosti.

Nový školský rok 2017/2018 slávnostne otvorila a všetkých zhromaždených privítala pani riaditeľka, ktorá našich  žiakov povzbudila a popriala im veľa úspechov do nového školského roka.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj starostky z okolitých obcí. Starostka obce Hôrky pani Mojáková, starostka obce Ovčiarsko pani Ninisová a starostka obce Brezany pani Brezianská.

Po úvodných slovách našej pani riaditeľky si pani učiteľky prvých ročníkov, Mgr. Franeková a Mgr. Halušková s pomocou našich šikovných dievčat prevzali svojich nových prváčikov, ktorých si rozdelili na včeličky a motýle.

Všetkým žiakom prajeme úspešný školský rok s tými najlepšími výsledkami a pani učiteľkám veľa rozdaných jednotiek.

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.