ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Deň zdravej výživy

23.10. 2017
  Dňa 17.10.2017 prebiehali ukážky zdravej desiatej na našej škole v rámci svetového Dňa zdravej výživy. Žiaci jednotlivých tried, za prispenia triednych učiteliek si pripravili vzorky zdravých pokrmov, ako je vidieť i na priložených fotogafiach. Ďalšie ukážky môžete vidieť na stránkach tried školského webu. Prajeme dobrú chuť pri zdravom stravovaní po celý rok!

Imatrikulácie

22.10. 2017
Dňa 26.10. o 15,00 hod. Vás srdečne pozývam na slávnostné imatrikulácie našich prváčikov. Budú sa konať v átriu našej školy. Deti si zasúťažia a spoločne budú prívítaní do cechu školského. 

40. výročie školy

09.10. 2017

Príhovor riaditeľky školy k 40. výročiu založenia Základnej školy Hôrky   

Zrelá, vyrovnaná, zodpovedná, priateľská – takto by sme mohli označiť našu 40-ročnú Základnú školu v Hôrkach. Krásny vek nielen pre človeka, ale aj pre inštitúciu, akou je základná škola.

Jej história sa začala písať ešte v roku 1964, keď sa občania z obcí Brezany, Bitarová, Ovčiarsko a Hôrky rozhodli postaviť spoločnú školu pre svoje školopovinné deti. Táto myšlienka sa začala realizovať položením základného kameňa dňa 18. novembra 1973. Prvý výkop zeminy pod základy učebňového pavilónu bol na jar roku 1974. Do užívania bol daný 1. septembra 1977.

 Od tejto doby ubehlo 40 rokov. Škola sa postupom času menila, modernizovala. V roku 2009 prebehla veľká rekonštrukcia školy, počas ktorej sa vybudovalo krásne presklené átrium,  vymenili sa okná, obnovili sa sociálne zariadenia, učebne sa vybavili interaktívnymi tabuľami. Jedno sa však v škole nezmenilo. A to sú žiaci. Sú stále rovnakí – usilovní aj leniví, vzorní aj tí horší. Ako to vieme? Už 40 rokov kráčame v tejto škole po ceste naplnenej množstvom práce všetkých, ktorým záleží na budúcnosti našich žiakov. Ide o pedagogických zamestnancov, zriaďovateľa školy, vychovávateľky, asistentky, špeciálneho pedagóga, pani kuchárky, pani upratovačky, pani školníčky i pána údržbára. Všetci sú rovnako dôležití na tejto ceste výchovy a vzdelávania detí našich spádových obcí.

Ďakujem predchádzajúcim vedeniam školy, všetkým kolegom a kolegyniam, učiteľom, učiteľkám i nepedagogickým zamestnancom za ich každodennú prácu v tejto základnej škole. Ďakujem súčasným zamestnancom, ktorí prebrali štafetu výchovy  a vzdelávania od svojich starších kolegov.

 Veľké ďakujem patrí rodičom a priaznivcom školy za ich dôveru a pomoc.

Ďakujem zriaďovateľovi školy – obci Hôrky, za neustálu podporu a mnohokrát aj trpezlivosť. Úprimne si želám, aby Základná škola v Hôrkach bola tak ako doteraz úspešnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, aby dokázala naplniť svoj cieľ, ktorým je prehĺbiť všestranný rozvoj osobnosti každého žiaka s dôrazom na výchovu žiakov zameranú na úctu k ľuďom a k sebe samému, vieru vo vlastné schopnosti a posilnenie zdravého sebavedomia.

 Čo zaželať Základnej škole Hôrky k sviatku? 

Aby bohatstvo  našej základnej školy tvorili ľudia s veľkým srdcom, so zmyslom pre kvalitu, spravodlivosť, kreativitu, cit  a schopnosťou tímovej  práce. Aby sme každoročne mohli otvoriť bránu našej školy žiakom spoločného školského obvodu Bitarová, Brezany Ovčiarsko, Hôrky.

 

Pri príležitosti 40. výročia boli ocenení dlhoroční pracovníci našej školy.

p. Sermek Jozef – 1.riaditeľ ZŠ, p. Chládeková Oľga, p. Saganová Mária, p. Jakubcová Tatiana, p. Michalovičová Erika, p. Hikaniková Eva, p. Kováčiková Mária, p. Chládek Ladislav,

p. Vojteková Margita, p. Sermeková Veronika, p. Hudobová Eva, p. Závodská Renáta,

p. Stranianeková Mária, p. Mačeková Marcela, p. Lokajová Oľga

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželám.

Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka ZŠ s MŠ Hôrky

Poplatky do ZRPŠ

25.09. 2017
Dňa 14.9.2017 boli na ustanovujúcej schôdzi Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Hôrky schválené poplatky v nasledovnej sume:
 
1. dieťa - 10 eur
2. dieťa - 10 eur
3. a 4. dieťa - 5 eur
5. dieťa - bez poplatku

Po prázdninách

Zhora a či oddola, prišiel rozkaz do dvora, či sa páči, či sa nie, že sa začne učenie.....Dňa 4. septembra sa brány našej materskej školy otvorili a takto sme sa tomu všetci potešili.

POZVÁNKA NA OSLAVY 40.VÝROČIA ZALOŽENIA ZŠ.

07.09. 2017
pdf Pozvánka 0.34 MB

Účelové cvičenie žiakov ZŠ Hôrky

07.09. 2017
     Dňa 5.-6.9.2017 sa na našej škole konali účelové cvičenia žiakov ZŠ. Teoretická časť prebehla v škole, utorok 5.9.2017, praktická časť v prírode, stredu 6.9.2017.Praktická časť sa konala v lesíku, na hranici katastra obce s mestskou časťou Hájik.
    Žiaci si precvičovali vedomosti zo zdravotnej prípravy - presun a odsun ranených, prvú pomoc, z civilnej ochrany - individuálne ochranné prostriedky (maska),z topografickej prípravy  -orientácia v teréne, dopravnej výchovy a pobytu a pohybu v teréne-príprava stravy, zakladanie   ohniska.
   Počasie nám v dopoludnajších hodinách mimoriadne prialo, žiaci si mohli precvičiť jednotlivé činnosti, dokonca v rámci prestávky sa mnohí z nich stali úspešnými hubármi.Táto akcia sa vydarila, čo možno vidieť na spokojných a usmiatych tvárach žiakov.

Prvý deň v škole

06.09. 2017

Dňa 4.9.2017 sa po slnečných letných dňoch opäť otvorili brány našej školy, ktorá privítala nadšené tváre nových prváčikov, rodičov, ale i ostatných žiakov pripravených získavať nové vedomosti.

Nový školský rok 2017/2018 slávnostne otvorila a všetkých zhromaždených privítala pani riaditeľka, ktorá našich  žiakov povzbudila a popriala im veľa úspechov do nového školského roka.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj starostky z okolitých obcí. Starostka obce Hôrky pani Mojáková, starostka obce Ovčiarsko pani Ninisová a starostka obce Brezany pani Brezianská.

Po úvodných slovách našej pani riaditeľky si pani učiteľky prvých ročníkov, Mgr. Franeková a Mgr. Halušková s pomocou našich šikovných dievčat prevzali svojich nových prváčikov, ktorých si rozdelili na včeličky a motýle.

Všetkým žiakom prajeme úspešný školský rok s tými najlepšími výsledkami a pani učiteľkám veľa rozdaných jednotiek.

Pomôcky pre prvákov

22.08. 2017

Pomôcky pre prvákov:

Prezuvky  so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky.

Hygienické potreby dohodneme sa na prvom ZRŠ.

Vrecúško na TEV tepláky, tričko, ponožky, halové tenisky alebo tenisky s bielou podrážkou

Pomôcky na VYV : vodové farby, pohárik na vodu ( nie sklenený ), 2 ks guľatých štetcov - hrubší, tenší, mastný pastel ( voskovky ), nožnice s guľatým hrotom, handrička, lepidlo – tyčinkové, plastelína, zástera alebo košeľa, farebný papier,fixy, lepiaca páska, výkresy – A4 - 20ks, A3 - 20 ks ,obrus na lavicu – igelitový umývateľný

Do peračníka: 2 ks mäkká ceruza – č. 2, 2 ks atramentové pero  alebo pero na bombičky – bude potrebné až od októbra, pastelky , strúhadlo, guma, pravítko

Zošity: linajkový  511 – 5 ks , linajkový s pomocnými čiarami 511 – 5 ks,  linajkový  512 – 3 ks ,  čistý  malý  510 – 2 ks, obaly na zošity a pracovné učebnice

Prosím o podpísanie všetkých pomôcok dieťaťa.

 

Zmena poplatkov - MŠ

31.07. 2017
pdf VZN č. 2-2017 MŠ 0.06 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.