ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Deň ocenení

31.12. 2016

Deň, ktorý nasledoval po Vianočnej akadémii bol pre žiakov už dlho očakávaným. Na začiatku sme si ešte raz pripomenuli niektoré vianočné čísla z akadémie, aby sme si obnovili atmosféru nastávajúcich sviatkov. Potom sa slova ujali pani riaditeľka s pani zástupkyňou. Začali sa rozdávať ocenenia za kalendárny rok 2016. Počas celého adventu v škole prebiehala súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Za 1. stupeň zvíťazila 3.A trieda, na druhom stupni to boli triedy 6.B a 9.A. Cenu za najlepší kolektív si prišli prevziať triedy 4.B a 6.A. Amosom školy z radov učiteľov sa stala pani učiteľka Zdenka Sekerková. Taktiež boli vyhlásení najlepší žiaci školy - za každú triedu to bol jeden naj žiak, ktorého si trieda zvolila pomocou anketových lístkov: 1.A: Matej Černák, 1.B: Zoja Hofericová, 2.A: Janko Preisler, 2.B: Vaneska Španiková, 3.A: Zuzka Šošková, 4.A: Nella Hrušková, 4.B: Paulínka Klimová   

5.A: Patrícia Hálková, 5.B: Lujza Valúchová, 6.A: Stela Černáková, 6.B: Natália Fučková, 7.A: Dominik Hoferica, 8.A: Laura Marušáková, 9.A: Dominika Tichá. Po oceneniach nasledovali posledné spoločné predvianočné chvíle, ktoré si žiaci vychutnali spolu s triednymi učiteľkami na triednych besiedkach.

Vianočná akadémia 2016

27.12. 2016

Už roky rokúce je vianočná akadémia veľkou slávnosťou, ktorá sa usporadúva v našej škole.

Pred tou tohoročnou privítal hostí punč vo vestibule školy od Rady rodičov a na hornom poschodí sa mohli hostia pokochať a aj nakúpiť si čo to z vianočných trhov.

Naše deti sa na akadémiu pripravujú svedomito niekoľko týždňov pod vedením svojich pedagógov. Ich čísla boli aj tento rok čarovné a jedinečné. Celkovo rodičia a priatelia školy videli 21 rozmanitých čísel. Akadémiou nás prevádzali dvaja anjeli - jeden vianočný anjel pre všetkých tých, ktorí žijú na našej zemi. A ten druhý prišiel od tých, ktorí už medzi nami nie sú, ale pozerajú sa na nás z neba.

Program sa niesol v znamení adventu a zvyklostí Slovákov. Začínali sme Katarínou na ľade, Vianocami na blate, spomenuli sme sv. Ondreja, sv. Barboru. sv. Mikuláša i sv. Luciu. Postupne sme sa dostali ku Štedrému dňu, stromčeku a celú predvianočnú náladu ukončili žiaci školy v dvoch zborových vystúpeniach.

Na záver veľmi príjemnej akcie sme si všetci zaspievali Tichú noc a rozišli sme sa s pokojom a láskou v srdciach.

Prajeme Vám príjemné prežitie sviatkov pokoja a šťastný začiatok roka 2017!

Ranné adventné stretnutia

V rámci duchovnej prípravy na vianočné sviatky sme sa v našej škole stretávali pri ranných modlitebných stretnutiach počas celého obdobia adventu. Téma stretnutí bola „V dome Kráľovnej Márie“. Spoznávali sme slávny obraz Čiernej Madony z Jasnej Hory. Tešíme sa hojnej účasti detí a dúfame, že takto prežitý advent sa stane pre našu školu už tradíciou.

16.12. 2016

Školské kolo geografickej  olympiády

 

Školské kolo geografickej  olympiády sa konalo 21.11.2016. Na olympiáde sa zúčastnilo  23 žiakov. 

Pedagogický dozor konala Mgr. Katarína Laceková 

Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu krajiny a prírody. 

Má podporiť rozširovanie geografických vedomostí žiakov, praktických 

zručností v topografii, v záujmovej činnosti pri poznávaní a ochrane miestnej krajiny. Vedie žiakov ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti,  a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah  k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. 

Zabezpečuje rozvíjanie environmentálneho myslenia a humanizuje vzťah človeka ku krajine a prírode. 

Do okresného kola postupujú žiaci, ktorým srdečne blahoželáme:

 

Kateg.

Trieda

Meno a priezvisko žiaka

Počet bodov:

I

5.

Paulína Slovíková

79

 

 

Silvia Sekerková 

74

 

 

Adrián Jahôdka

73

G

6.

Stela Černaková

70

 

 

Kristína Knappová

68

F

8

Miroslav Gašpierik

80

 

 

Gabriela Trepáčová 

78

-

 

 

Vyhodnotenie školského  kola Biblickej olympiády

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma. Cieľom olympiády je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

 

Školského kola, ktoré sa konalo dňa 21.11.2016 sa zúčastnili žiaci 5., 6.,7. a 8. ročníka.  Do dekanátneho kola postúpili: Samuel Černák, Stela Černáková a Soňa Chládeková. Víťazom blahoželáme a v ďalšom kole prajeme veľa úspechov. 

 

Pozvánka na Vianočnú akadémiu

15.12. 2016
pdf Vianočná akadémia 2016 -plagát 0.24 MB

Tvorivé dielne - Vianočné dekorácie

14.12. 2016
12. decembra 2016 sa v 1.B triede uskutočnila druhá tvorivá dielňa, na ktorej žiaci spolu s rodičmi a triednou učiteľkou vyrábali vianočné dekorácie. Vôňa ihličia a znejúce vianočné koledy vytvorili príjemnú atmosféru. Ozdoby na stromčeku, svietnik, adventný veniec aj anjelikovia z papiera budú zdobiť našu triedu do príchodu Vianoc. Za spoluprácu ďakujem maminkám p. Klimíkovej, p. Capandovej, p. Hofericovej, p. Gaňovej.

Vianočná pohľadnica - detská výtvarná súťaž

14.12. 2016
Naša škola sa zúčastnila detskej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica, ktorú vyhlasuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Víťazkou krásneho 3.miesta je žiačka 6.triedy Stelka Černáková. Gratulujeme
pani učiteľka Gaňová
pdf Diplom za 3.miesto Stelka Černáková 0.31 MB

Exkurzia ,,Hasičský a záchranársky zbor Žilina,,

14.12. 2016
Dňa 13.12.2016 sa naša škola 7.trieda zúčastnila exkurzie ,,Hasičský a záchranársky zbor v Žiline,,. Hasiči nám porozprávali ako zasahujú okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok. Videli sme rôzne druhy hasičských vozidiel, nástrojov, výstroje a výzbroje hasičov. Tu je zopár fotiek čo sme videli.
Ing. Monika Gaňová

Slnečnica navštívila Žilinský večerník

13.12.2016 redakcia školského časopisu Slnečnica navštívila Žilinský večerník.
Chcete vedieť, ako sme sa tam mali? Dočítate sa o tom v najbližšom vydaní Slnečnice.
                                                        

Lyžiarsky výcvik

06.12. 2016
pdf Lyžiarsky výcvik 0.26 MB
pdf Cenník - lyžiarské výcviky 2016-2017 (1) 0.35 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.