ZŠ s MŠ Hôrky

Kontakt
Počasie

Mama varí obed - pieseň

18.09. 2014
Mama varí obed, bude hostina.
Pozerám sa aký dym ide z komína.
Keď je to dym zelený, tvár mám usmiatu,
budeme mať na obed misu špenátu.
 
Mama varí obed, bude hostina.
Pozerám sa, aký dym ide z komína.
Keď je ako páperie z bielej podušky,
budeme mať na obed s bryndzou halušky.
 
Mama varí obed, bude hostina.
Pozerám sa, aký dym ide z komína.
Keď sa z neho valia modré chumáče,
naša mama makové pečie koláče.

Kreslím, kreslím.... - Báseň

18.09. 2014

Kreslím, kreslím
čáry – máry,
všetko sa mi
nepodarí.

Nakreslím si domček,
v tom domčeku stolček,
na stolčeku mištičku
( a v mištičke kašičku ) → učili sme sa sa bez tohto verša
pri mištičke mačičku.

Ale psíka nenakreslím.
Odohnal by mačičku.
A mačička bude hladná,
keď si nezje kašičku.

Autor: Ján Andel)

Bola babka, mala capka - pieseň

18.09. 2014

1.
Bola babka, mala capka,
[:cupi, lupi, cupi lupi, mala capka.:]

2.
Poslala ho na kopačku,
[:cupi, lupi, cupi lupi, na kopačku.:]

3.
Doniesol jej prázdnu kapsu,
[:cupi, lupi, cupi lupi, prázdnu kapsu.:]
 

Pozvánka na Plenárne rodičovské združenie

pdf Pozvánka na Plenárne rodičovské združenie 17.9.2014
Vedenie ZŠ s MŠ Hôrky
 
Mgr. Oľga Kissová
riaditeľka
štatutár s právnou subjektivitou
školských zariadení: ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ
+421 41 5662613
+421 903 496501
kissova@zshorkyza.edu.sk
Mgr. Miroslava Halušková
zástupkyňa štatutára 
+421 41 5662613
+421 908 243467
halumira@gmail.com
Mgr. Marcela Mačeková
zástupkyňa pre základnú školu
+421 905 533757
maca.macekova@gmail.com
Mgr. Lenka Chyláková
poverená zástupkyňa pre školskú jedáleň
 lenka.chylakova2@gmail.com
 +421 41 5663552
  +421 907 330157
PhDr. Martina Ochodničanová
 zástupkyňa pre materskú školu
martina.ochodnicanova@gmail.com
+421 41 5662612 
 +421 903 349425

Odborová organizácia    
 
 
 
 
Mgr. Iveta Schillerová
     predsedkyňa KOZPŠaV

  +421 41 5662613

 
 
 
NOZ Deti Slnečnice    
 
 
 

Mgr. Jana Ballayová
  štatutár NOZ Deti Slnečnice
 IČO: 37977571
 Bankové spojenie:

   jballayova@gmail.com
   +421 948 191776

 
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | ZŠ s MŠ Hôrky, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.